начало
д-р Стивън Хеджис - Преподавател
д-р Стивън Хеджис - Преподавателобразование

Доктор по теология, Cornerstone University, САЩ Юни 2007
Магистър по теология, Trinity University, Испания Септември 2004

1997 - 2010 пеподавател в Софийски библейски колеж - Висш Евангелски Богословски Институт
1995 - 2009 преподавател в библейски училища и семинари в Унгария, Румъния и България
1970 - 1976 пътушащ проповедник и асистент на Дерек Принс


д-р Стивън Хеджис - Преподавател духовна дейност

От 2007 година Стивън Хеджис живее в България, той е търсен проповедник и учител в България, Англия, Германия. Провежда семинари на теми като:

• Християнски брак и семейство
• Дарбите на Святия Дух
• Изцеление и освобождение
• Църковно управление

Има публикувани книги на български език
• Кръщение и дарбите на Святия Дух
• Исус тората и месиянския юдаизъм
• Новозаветната църква